Leek meets Dronten (deel 6)

Elke week mailen Irene Korting (Dronten) en ik (Leek) elkaar over politieke issues, maatschappelijke ontwikkelingen en de goede dingen van het leven. Na een kennismaking, verkiezingen, jongeren en de VVD zelf. Deze week staan de Multifunctionele Centra (MFCs) centraal.

Beste Bouke-Jan,

Het landelijk bekende dossier “Realisatie multifunctionele accommodatie of centra” speelt landelijk op dit moment overal. Overal waar ik kom hoor ik de kreet dat binding en ontmoeting in belangrijke mate plaatsvindt op buurt- en wijkniveau. De verdere ontwikkeling van dit soort marktplaatsen lijkt binnen de stedelijke ontwikkeling een soort hobby te zijn.

Ook binnen de gemeente Dronten is men enkele jaren geleden actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling van multifunctionele centra in de kern Biddinghuizen. De realisatie is dankzij de enorme inzet van dorpsbelangen, vrijwilligers, gemeenten en betrokkenen.

Deze activiteiten leiden tot grootse maatschappelijk effecten. Zoals laagdrempelige voorzieningen, betere afstemming van activiteiten via samenwerking en dwarsverbanden. Nu wordt ook voor Swifterbant gekeken naar een dergelijke voorzieningen door de stuurgroep Toekomst Swifterbant. Hierbij wordt rekening gehouden met de geleerde lessen uit Biddinghuizen.

Maar waarom zijn juist nu dergelijke voorzieningen noodzakelijk? Overal waar je kijkt zie je MFC (ook wel MFA’s) uit de grond gestampt worden. Binding en ontmoeting staan als belangrijke aandachtspunt dus op het prioriteitenlijstje van bestuurders in Nederland. Maar het moet wel zo verplicht geconcentreerd omdat het kapitaaltechnisch efficiënt is? En welke ervaring is er binnen de provincie Groningen met dit soort multifunctionele centra?

Bij de realisatie van de MFC in Biddinghuizen en in mindere mate in Swifterbant zijn er risico’s als de tijdsdruk door zwaar verouderde gebouwen en deze staat haaks op de snelheid van de planologische aanpak. Ook moet er vaak voor dit soort voorzieningen veel zaken worden gecombineerd is het lastig om al die partijen op dezelfde lijn te krijgen. Binnen de stuurgroep Swifterbant blijkt juist nu het moment is om de koe bij de horens te vatten. Terwijl een aantal jaar geleden het dorp vrijwel nauwelijks in beweging was te brengen. Kortom, er is een behoefte aan een integrale en energierijke aanpak. Hoe zit de MFA-ontwikkeling in Leek eruit en hoe verloopt dit proces? Ik ben benieuwd naar jou visie over de centrale marktplaatsen.

Beste Irene,

In de provincie Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland zijn er ook meerdere initiatieven voor multifunctionele accommodaties of centra. Bij ons in de gemeente wordt het begrip multifunctionele centra gehanteerd. Niet alleen qua begrip ook qua toepassing hebben wij hier in Leek ervaring mee, maar denk ik wel dat de ontwikkeling vooral van onderop moet komen.

De realisatie van het multifunctionele centrum in Oostwold bijvoorbeeld is ook ontstaan met name door de inzet van dorpsbelangen, vrijwilligers, scholen, overheid en ondernemers, inmiddels kan overgegaan worden met het voorbereiden van de bouw.

De invulling van dergelijke centra kan heel breed opgepakt worden, zo zou men ook kunnen denken aan brede scholen, die dagopvang en avondactiviteiten combineren. Hierdoor kun je een enorm geschikte locatie genereren, maar moet je niet alleen kijken naar de activiteiten, ook de beheersbaarheid van het geheel is erg belangrijk. De combinatie van verschillende organisaties in één gebouw moet ook duurzaam zijn.

Kijkend naar de ontwikkeling in Oostwold dan wordt hier een dorpssuper, dorpscentrum, scholen en sport in de uitwerking meegenomen. Maar ook sport zou heel goed als uitgangspunt genomen kunnen worden, want naast dat Oostwold vrij ver is met het ontwikkelen van hun MCO (Multifunctioneel Centrum Oostwold), leeft in Zevenhuizen de wens voor een nieuwe sportvoorziening met eventueel uitbreiding met andere voorzieningen. Het zijn plannen die ik met veel belangstelling tegemoet zie, want juist deze plannen die gedragen worden door eigen mensen zorgen ervoor dat dergelijke centra langer mooi en actief blijven.

Dus kijken naar logische bindingen tussen de organisaties die in het gebouw gaan, initiatieven die van onderop komen in combinatie met nieuwe van scholen met hun kinderopvang erbij kunnen leiden tot hele mooie initiatieven. Voor de overheid zie ik hier een rol van procesbewaking en soort van realiteitscheck weggelegd. Dus niet de verplichting om alles te centraliseren, maar vooral ook de logische en realistische keuzes maken, zeker nu!

Leek meets Dronten (deel 5)

Elke week mailen Irene Korting (Dronten) en ik (Leek) elkaar over politieke issues, maatschappelijke ontwikkelingen en de goede dingen van het leven. Na een kennismaking, verkiezingen, jongeren en de VVD zelf. Deze week het vertrouwen in de politiek.

Beste Irene,

Tijdens het uitlaten van de hond, zie je niet alleen veel, maar kun je ook veel te weten of te horen komen. Het zien richt zich op de directe omgeving, staat van onderhoud van de openbare ruimte en bijvoorbeeld het weer of zwerfvuil. Het te weten of te horen komen heeft betrekking op de mensen die je tegenkomt.

Zo liep ik laatst met de hond en kwam ik iemand anders tegen die ook zijn hond aan het uitlaten was na wat bijpraten, de hondenbezitters onder elkaar kennen elkaar namelijk vrij aardig, de dagelijkse actualiteit besproken. Lokaal, maar ook vooral landelijk.

Het vertrouwen, of beter het gebrek aan vertrouwen in de politiek kwam zo ter sprake. Door eindloze regelgeving, achterkamertjes politiek, vele mislukkingen bij grotere projecten en debatten over de waan van de dag, kan ik mij dat ook voorstellen. Toch trek ik mezelf ook aan.

Want, wanneer ben je nu goed bezig? Is dat wanneer je constant in de krant staat of wanneer je daar waar dat nodig is op het juiste moment de vinger op de zere plek legt en komt met goede ideeën? Zelf ga ik het liefst voor dat laatste, wat helaas minder media-aandacht betekent, maar goed ik ga liever voor de kwaliteit.

Helaas missen de stukken die in de media komen veelal een visie, en zijn de meeste regels die worden aangenomen opgesteld uit een vorm van wantrouwen richting de burger, wat dat betreft denk ik niet dat ik moet zeggen dat onze regelgeving beter kan, want wat voor de één goed is niet per definitie voor de ander goed, maar absoluut simpeler en goedkoper en daarmee waarschijnlijk ook leuker.

Met name de landelijke politiek is tegenwoordig namelijk een soort speelbal geworden van de media, waar het Tweede Kamerlid die het hardst roept in beeld komt en eigenlijk de werkelijke besluiten buiten beschouwing blijven, of juist in de achterkamertjes worden beklonken.

Hoewel het in enkele gevallen onmogelijk is zaken die personen aangaan in de openbaarheid te bespreken, zal het politieke debat toch zoveel mogelijk openbaar en transparant moeten zijn. Alleen omdat er veel zaken vastgelegd zijn door het wantrouwen van de burger, wordt het geheel weer ondoorzichtig, mis ik regelmatig de visie in het debat

Beste Bouke-Jan,

Dit soort spontane ontmoetingen zijn niet alleen erg interessant maar ook herkenbaar. Als bruggenbouwer tussen politiek en samenleving hoor ik vaak ook dergelijke signalen die me aan het denken zetten. Zowel het geluid van de nodige politieke verandering als het wantrouwige gevoel van mensen die je ontmoet. 
Heerlijk zo’n moment buiten elkaar ontmoeten en praten over wat er speelt. Je oor te luister leggen en er iets mee doen is nodig. Zeker nu!

Ik deel je opvatting over het gemis aan visie in het debat en volgens mij heeft dat te maken met de onzekere angstcultuur. Zelfverantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid nemen voor heldere keuzes blijft lastig in deze afrekencultuur. Daar vraagt om lef, een opmerkelijke aanpak en gedegen inhoudelijk kennis. Alledrie zijn volgens mij onmisbaar om de samenleving beter te maken. Gezonde twijfel is hierbij een fijn meetinstrument. Ter vermaak volgt hier het linkje naar een column van Désanne van Brederode over “Het Postbankliedje”. In deze column wordt pijnlijk zichtbaar hoe de overheid de burger benadert en wat hier (zie slotregel) de gevolgen van zijn.

Maar ondanks dat de inwoners weliswaar geen vertrouwen meer in de huidige en oude stijl van politiek hebben, denk ik dat de campagne van Obama in de Verenigde Staten heeft laten zien dat er door dit gebrek aan vertrouwen juist ook behoefte bij mensen bestaat aan een nieuw geluid. Het is niet voor niets dat kreet “Change. Yes we can” zo effectief is geweest. Er is behoefte aan een verandering. Een verandering die zorgt voor praktische politieke keuzes, compacte beeldvorming en waarbij inwoners en bedrijven als weer als serieuze doelgroepen worden gezien.

In de marketing zie je deze transformatie op het moment ook erg terug. Een sterk merk is niet alleen opmerkelijk en anders, maar ook relevant. De meerwaarde van elk product moet meer dan ooit direct duidelijk zijn. Van dergelijke transparantie kan de media ook nog wel wat leren. Maar ook politici zelf zouden duidelijker moeten sturen op de kwaliteit van de berichtgeving en meer bewust ‘zijn’. Een sterke politicus combineert klank en betekenis en gaat een goed debat niet uit de weg, legt zijn of haar oor te luister en gaat staan waar hij of zij in gelooft. Zeker nu!

Eerbetoon

Afgelopen week stoorde ik mij er al aan, alleen had ik niet de tijd er iets over te schrijven. Maar in deze blog wil ik het hebben over het eren van de mensen met grootse talenten die niet meer onder ons zijn. Zo is vandaag de vorige week overleden Ramses Shaffy begraven, alom gerespecteerd en met een zeer goed repertoire.

Eerder dit jaar Michael Jackson, the king of pop. Ook zijn overlijden werd toen enorm gehyped. Iedereen probeert er op zijn/haar manier wel een slaatje uit te slaan. Dat kan, maar toch heb ik het idee dat hier enige scheefgroei aan het ontstaan is.

Want we hoeven maar even terug in de tijd en we zien dat een postuum eerbetoon aan Ede Staal compleet werd geboycot door Radio 2. De organisatie van de Top 2000 reageerde met: “‘Het is niet de bedoeling nummers, die – met alle respect – niemand buiten het Noorden kent, zo te pushen. Dan word je speelbal van georganiseerde acties.

Tja, dat kan… maar goed als je nu kijkt naar enkele provincies of complete generaties die (n)iets met één bepaald persoon/act hebben, maakt volgens mij weinig uit. Als hij/zij vindt dat deze persoon een stem verdiend dan moet dat gerespecteerd worden.

Het zal mij dan ook niet verbazen dat Ramses Shaffy en Michael Jackson dit jaar de hitlijsten domineren, terwijl andere acties om iemand postuum te eren in schoonheid stranden. Wellicht door de beperkte kennis van sommigen in de muziekwereld. Want er zijn meer mensen die op deze manier niet de erkenning krijgen die ze eigenlijk zouden verdienen.

Leek meets Dronten (deel 4)

Elke week mailen Irene Korting (Dronten) en ik (Leek) elkaar over politieke issues, maatschappelijke ontwikkelingen en de goede dingen van het leven. Na een kennismaking, blog over de verkiezingen en jongeren & uitgaan afgelopen week. Staat deze week de positieve ontwikkeling binnen de VVD centraal.

Beste Irene,

Vorige week is de nieuwe politieke barometer uitgekomen. Het leverde een kleine verschuiving op binnen het politieke spectrum, met VVD als winnaar. Een nieuwsartikel over NU.nl wijt het aan de successen die behaald zijn met de gemeenteraadsverkiezingen en de benoeming van Neelie Kroes.

Uiteindelijk helpen alle kleine beetje, en denk ik dat we als partij goed op tijd de lijn naar boven weer hebben ingezet. Alleen betwijfel ik of het puur aan deze ‘kleinere’ overwinningen ligt. De VVD wordt namelijk ook steeds zichtbaarder, neem bijvoorbeeld de actie tegen de kilometerheffing of de actie in het belang van de gastouders.

Stuk voor stuk, acties die goed zijn voor veel media-aandacht en de VVD weer neer zetten als een partij voor werkend Nederland. Een partij waar de mensen op kunnen rekenen, helemaal nu we zelf weer de rust en organisatie te pakken hebben om verder te bouwen aan een grote VVD en een kleine overheid.

Beste Bouke-Jan,

Tijdens de algemene ledenvergadering in Arnhem was het ook voelbaar. Er is een nieuwe energie binnen de partij met een windkracht die het overbodige schoonmaakt. De VVD is op dit moment zo in beweging. Niet alleen goed, maar ook heerlijk om te zien en daar actief deel vanuit te kunnen maken.

De politieke barometer is een uitstekende graadmeter om dit enthousiasme en de VVD-daadkracht nog meer te versterken. De uitslag verbaasde me niet zozeer. De VVD is op dit moment de partij waar veel mensen zich in herkennen.

De VVD is met zijn vernieuwingsagenda van Nederland begonnen met het voorstellen van concrete maatregelen om Nederland voor de komende jaren stevig in de schoenen te zetten en die zie je overal op dit moment terug. Voorstellen over de belastingverlaging, tegengaan van kansarme immigratie, aandacht voor veiligheid, de VVD-tegenbegroting  en de continu kritische blik naar het nivellerende en bemoeizuchtige kabinet.

Mensen zijn de betutteling en ondoordachte maatregelen van het kabinet zat. Hierdoor wordt ook het systeem in standgehouden waar we juist van af willen en moeten. Zeker nu!

Net als veel collega-VVD’ers zie ik over 15 jaar in Nederland een samenleving die vanuit de kracht van mensen wordt opgebouwd en waar mensen kunnen vertrouwen op een kleine en krachtige overheid.

Leek Meets Dronten (deel 3)

Elke week mailen Irene Korting (Dronten) en ik (Leek) elkaar over politieke issues, maatschappelijke ontwikkelingen en de goede dingen van het leven. Na een kennismaking, en een blog over de verkiezingen vorige week behandelen we deze week het thema jongeren en uitgaan.

Beste Bouke-Jan,
Het weekend staat voor de deur, je hebt zin om eens helemaal de beest uit te hangen maar je hebt geen idee waar je heen moet…


Zonder in een discussie te willen raken met DJ cliché achter de draaitafel, wil ik het toch eens hebben over de reuring in Dronten. De VVD Dronten heeft zich de afgelopen periode actief ingezet om het uitgaansleven in de Dronten meer aantrekkelijk te maken. In verkiezingstijd is dit vaak een terugkerend fenomeen. Want entertainment en dorpse gezelligheid is voor de feel good factor daar is altijd behoefte aan. Maar zeker nu! 
Een goed uitgaansleven waar verschillende leeftijdsgroepen zich kunnen vermaken is belangrijk. Niet alleen voor de gezelligheid uiteraard, maar ook leiden de bijverschijnselen van een amusant nachtleven aan beperking van vernielingen en onrust in de kernen van de gemeente Dronten. Eén van de belangrijke speerpunten van de landelijke VVD is meer blauw op straat. Nu lijkt dit in een gemeente als Dronten niet direct een hoge prioriteit te zijn. Maar ik geloof dat door goede uitgaansvoorzieningen voor jongeren van verschillende leeftijden dat de overlast door eventuele hangjongeren nog meer beperkt kan worden.
 
Dus, reuring is belangrijk niet alleen voor de aantrekkelijkheid van de gemeente Dronten, maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Als je zorgt dat mensen zich vermaken, voorkom je dat ze rotzooi gaan trappen. De door de VVD-Dronten ingezette reuring moet zeker nu nog meer aandacht krijgen. Op het redeplein in Dronten is de minimale leeftijd nu 18 jaar,voor jonge mensen onder de 18 is het dus nog steeds noodzakelijk om buiten te hangen. Of zijn er slechts een aantal beperkte uitgaansmogelijkheden. Uitgaan is voor de Drontense jongeren heel belangrijk, maar ook problematisch. Veel jongeren wijken uit naar plaatsen als Kampen, Zwolle, en Harderwijk of ze hangen maar wat rond.
 
Als de enige verkiesbare twintiger binnen de VVD-Dronten maak ik me zorgen over de amusementswaarde binnen onze gemeente. Hoe blijf of wordt je aantrekkelijk voor jongeren van verschillende leeftijden die vooral lekker willen genieten?
Ik vraag me af of deze uitdaging ook in Leek speelt en hoe jongeren het uitgaansleven ervaren en wat eraan gedaan wordt door de VVD-Leek.

Beste Irene,
Het weekend staat voor de deur, en de vraag waar we ’s avonds naartoe moeten passeert ook bij mij regelmatig de revue…
 

In de gemeente Leek werd het uitgaansleven altijd voor een groot deel bepaald door één discotheek, Pruim Zevenhuizen. Pruim was een begrip, niet alleen lokaal maar ook regionaal en zelfs landelijk. Ondanks de roep om leuke stapgelegenheden in het dorp Leek zelf, is dit nooit echt van de grond gekomen. Er zijn absoluut meerdere leuke kleine cafés en kroegjes, maar deze hebben moeite de vele dagtoeristen die Leek kent (door bijvoorbeeld Nienoord) vast te houden.
 
Ondanks de moeite die er door de ondernemers gedaan wordt om het uitgaansleven echt op de kaart te krijgen, wat ik ook absoluut waardeer, zie je dat ze er heel veel moeite voor moeten doen en het lang niet altijd redden. De discotheken en kroegen die qua sfeer en muziekkeuze de juiste snaar raken, profiteren hier van en zijn dan ook regelmatig gezellig druk.
 
De reuring is inderdaad erg belangrijk, ook heel bepalend voor de uitstraling van het dorp. Alleen uiteindelijk denk ik dat een gemeente vooral faciliterend zou moeten zijn en niet heel erg sturend. Zo las ik vorige week een krantenartikel dat de gemeente de uitgaanstijden maar moest bepalen. Wanneer je kijkt naar de uitbaters zelf, weet ik haast wel zeker dat ze het niet erg zullen vinden eerder dicht te gaan, alleen is hier wel een wisselwerking met de regio en ook de stad Groningen en natuurlijk ook de omzet. Wanneer je voor de tijden vervroegd ben je veel bezoekers kwijt, maar daarmee ook de omzet en uiteindelijk de ondernemers.
 
Wat dat betreft denk ik dat er niet heel erg moeilijk gedaan moet worden vanuit een gemeente, wanneer er aan de landelijke richtlijnen voldaan wordt en er weinig overlast is, moet het mogelijk zijn ergens in de gemeente te ondernemen, dit is ook iets waar wij ons vanuit de VVD in de gemeente Leek ook altijd sterk voor hebben gemaakt. Zo hebben we voorgesteld de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) uit te kleden en dit werkt. Toch zijn we nog niet zover als In Zoetermeer (zie de hyve van Patrick van Domburg) waar ze met het beperken van de regelzucht erg goede resultaten geboekt en zelfs prijzen hebben gewonnen, ik zou zeggen een voorbeeld voor elke gemeente!
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com